Sohbet – Sosyal Etkileşimin Ürünü: Sohbet Odaları

Etkileşimin ve ilişkilerin önem arz ettiği günümüzde bu ilişkilerin gerçekleşmesi ve devamlılığı, konuşma yoluyla gerçekleşmektedir. Sohbet olarak adlandırdığımız bu iletişim yolu, teknolojinin de ilerlemesiyle hayli fazla imkân kazanmıştır ve bu etkileşim, gün geçtikçe farklı ve çeşitli yollardan devam etmektedir. İnternette ki, sosyal medya platformları ve sohbet siteleri de bu iletişim yollarından biridir.

İlk insandan beri var olan iletişim, zamanın her bir döneminde farklı yollarla da olsa devam etmiştir. En ilkel çağlardan günümüze kadar çeşitli yollarla iletişim kuran insanoğlu son 200 yıl içerisinde, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, iletişim teknolojisindeki gelişmelerin sonucunda, anlık olarak dünyanın diğer ucunda olan biriyle görsel ve işitsel olarak iletişim kurabilmektedir. Bu teknolojinin ürünü olarak bilgisayar ve telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen görüntülü konuşma ve mesajlaşmalar, Sohbet kavramının ne kadar geniş bir ağa yayıldığının göstergesidir. Sosyal medya unsurlarında sohbetin ne denli geniş kitle arasında yaygın olduğuna ve etkisinin ne kadar büyük olduğuna her birimizin şahit olduğu şu günlerde mutlaktır ki bu etki daha da artacaktır.

İnsan yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır ve bu sosyalliğin bir göstergesi olan sohbet insan yaşamında her daim vardır ve var olmaya da devam edecektir. Teknolojik gelişmelerle sohbet imkânının arttığı ortamlar ise, bizlere bunun önemli bir kanıtıdır. Bu teknolojik imkanlar iyi kullanıldığında büyük faydalar sağlamakta, tam tersi durumlarda ise özellikle ailevi yaşam ve eşler arasında büyük sorunlar yaşanabilmektedir. O yüzden her şey de olduğu gibi sohbet kavramının da dozunu iyi ayarlamakta fayda vardır.